Hôn nhau đêm giao thừa

    Đừng quên hôn nhau đêm giao thừa

    Đừng quên hôn nhau đêm giao thừa

    21:22 31-12-2017 | 0

    Hôn nhau đêm giao thừa là một tục lệ có từ rất lâu ở nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Đức. Nụ hôn khi đồng hồ điểm đúng 12 đêm để bước sang năm mới này có nguồn gốc từ đâu và ý nghĩa gì? Nó được tin là sẽ mang lại những điều tốt đẹp gì cho năm mới?