Khánh Hòa xây khu hành chính

    Khánh Hòa xây khu hành chính 4.300 tỉ đồng

    Khánh Hòa xây khu hành chính 4.300 tỉ đồng

    16:25 02-11-2015 | 0

    Khánh Hòa xây khu hành chính 4.300 tỉ đồng với tổng diện tích là 126 ha. Theo dự kiến thì trung tâm hành chính mới sẽ được xây dựng theo hình tượng tổ yến còn tòa nhà chính quyền sẽ có...