kỳ điều hành ngày 22/10

    Giá xăng chiều nay sẽ giảm mạnh?

    Giá xăng chiều nay sẽ giảm mạnh?

    07:15 22-10-2018 | 0

    Giá xăng dầu thế giới cũng đang trong đà giảm vì thế trong kỳ điều hành giá xăng dầu chiều nay 22/10 giá xăng dầu trong nước được cho sẽ giảm mạnh.