kỳ họp thứ 6 quốc hội 14

  Chương trình làm việc ngày 13/11 Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14

  Chương trình làm việc ngày 13/11 Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14

  07:02 13-11-2018 | 0

  Ngày 12/11/2018, Quốc hội tiếp tục làm việc theo chương trình dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Quốc hội đã nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và biểu quyết thông qua với 89,48% đại biểu tán thành;...


  Thông cáo báo chí số 16 Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14

  Thông cáo báo chí số 16 Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14

  08:30 10-11-2018 | 0

  Ngày 09/11/2018, Quốc hội tiếp tục làm việc theo chương trình dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết;...


  Chương trình làm việc ngày 9/11 Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14

  Chương trình làm việc ngày 9/11 Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14

  05:41 09-11-2018 | 0

  Ngày 08/11/2018, Quốc hội tiếp tục làm việc theo chương trình dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Quốc hội đã nghe Dự thảo Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và tiến hành biểu quyết thông qua; nghe Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)...


  Chương trình làm việc ngày 6/11 Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14

  Chương trình làm việc ngày 6/11 Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14

  06:40 06-11-2018 | 0

  Ngày 5/11/2018, Quốc hội tiếp tục làm việc theo chương trình dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về: việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan; một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam...