Mâm ngũ quả ngày tết

  Cách bài trí và ý nghĩa của mâm ngũ quả ngày Tết

  Cách bài trí và ý nghĩa của mâm ngũ quả ngày Tết

  17:08 13-02-2018 | 0

  Dưới đây là cách bài trí và ý nghĩa của mâm ngũ quả ngày Tết, mọi loại quả đưa đều có ý nghĩa nhất định do đó hãy lựa chọn để có mâm ngũ quả tuyệt vời nhất.


  Mâm ngũ quả ngày Tết của người miền Nam

  Mâm ngũ quả ngày Tết của người miền Nam

  16:55 13-02-2018 | 0

  Mỗi vùng miền có một cách bày mâm ngũ quả theo phong tục văn hóa riêng của từng địa phương. Dưới đây là mâm ngũ quả ngày Tết theo phong tục của người Miền Nam.


  Ý nghĩa của mâm ngũ quả ngày Tết

  Ý nghĩa của mâm ngũ quả ngày Tết

  21:32 10-02-2018 | 0

  Theo quan niệm của người xưa mâm ngũ quả ngày Tết rất quan trọng để cả năm gặp nhiều may mắn. Dưới đây là cách bày và ý nghĩa của mâm ngũ quả ngày Tết của Miền Bắc