Máy bay Nga bị IS bắn rơi

    Máy bay Nga bị IS bắn rơi?

    Máy bay Nga bị IS bắn rơi?

    23:25 31-10-2015 | 0

    Máy bay Nga bị IS bắn rơi là thông tin đã được 1 nhóm phiến quân tuyên bố xác nhận. Được biết, trên chiếc máy bay bị bắn rơi có 224 người, không còn ai sống sót. Máy bay Nga bị IS bắn...