mùa thu hà nội đẹp

    Hà Nội đẹp nhất mùa thu

    Hà Nội đẹp nhất mùa thu

    15:59 22-09-2018 | 0

    Nhắc đến mùa thu, ta thường nhớ về Hà Nội, dù đi xa tới đâu nhưng mỗi khi thu về một cảm giác bâng khuâng, man mác của thu Hà Nội lại ùa về.