Nâng lương có giúp giảm tham nhũng

    Nâng lương có giúp giảm tham nhũng?

    Nâng lương có giúp giảm tham nhũng?

    09:43 14-11-2018 | 0

    Bức xúc trước tình trạng tham nhũng vặt gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều ý kiến trong đó có việc cần nâng lương. Nhưng câu hỏi đặt ra nâng lương có giúp giảm tham nhũng?