Nghị định 19/2019/NĐ-CP

  Làm gì để tránh rủi ro khi chơi hụi?

  Làm gì để tránh rủi ro khi chơi hụi?

  06:29 04-03-2019 | 0

  Chơi hụi, phường hình thức huy động, cho vay dựa vào tín chấp nhưng nhiều người chủ quan về khả năng chi trả của chủ hụi, thanh viên hụi đến khi họ bỏ trốn mới tá hỏa thì đã quá muộn. Vậy làm gì để tránh rủi ro khi chơi chụi?


  Lãi suất chơi phường, hụi không vượt quá 20%/năm

  Lãi suất chơi phường, hụi không vượt quá 20%/năm

  09:00 21-02-2019 | 0

  Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường quy định lãi suất trong họ có lãi do các thành viên của dây họ thỏa thuận hoặc do từng thành viên đưa ra để được lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ nhưng không vượt quá 20%/năm.