Nhau thai là gì

    Nhau thai là gì và nhau thai bổ hay độc

    Nhau thai là gì và nhau thai bổ hay độc

    12:52 26-10-2015 | 0

    Nhau thai là gì và nhau thai bổ hay độc, không hiểu từ bao giờ một loại chất thải lây nhiễm bị Bộ Y tế cấm đưa ra ngoài lại bỗng dưng trở thành biệt dược được nhiều người săn...