nuôi chó Tây

    Nuôi chó Tây trong nhà để chứng tỏ đẳng cấp…!?

    Nuôi chó Tây trong nhà để chứng tỏ đẳng cấp…!?

    13:15 30-08-2018 | 0

    Nuôi chó Tây đặc biệt là dòng chó bảo vệ đang phát triển rất mạnh ở Việt Nam. Tuy nhiên, vì chưa tìm hiểu đặc điểm tính cách, sự nguy hiểm, khiến cho nhóm vật nuôi này là một hiểm họa lớn đối sự an toàn của người dân.