Pape Omar động viên đồng đội cũ, chia buồn cùng Quang Hải sau khi xé lưới Thanh Hóa