Sóng biển Nha Trang đánh gãy xương nhiều người đi bơi