Tai nạn chết người ở đường nối đại lộ Hùng Vương với đại lộ Lê Lợi Thanh Hóa