Tai nạn ở Bình Đức Châu Thành Tiền Giang khiến một cô gái chết thảm