Tìm thấy 2 hộp đen máy bay Nga rơi ở Ai Cập

    Tìm thấy 2 hộp đen máy bay Nga rơi ở Ai Cập

    Tìm thấy 2 hộp đen máy bay Nga rơi ở Ai Cập

    19:57 01-11-2015 | 0

    Tìm thấy 2 hộp đen máy bay Nga rơi ở Ai Cập và các chuyên gia đang cố gắng giải mã thông tin có trong các hộp đen này để tìm ra nguyên nhân chiếc máy bay rơi. Tìm thấy 2 hộp đen máy bay Nga rơi ở...