Tình trạng Quế Vân đã ổn định và xuất viện

    Tình trạng Quế Vân đã ổn định và xuất viện

    Tình trạng Quế Vân đã ổn định và xuất viện

    22:32 30-10-2015 | 0

    Tình trạng Quế Vân đã ổn định và xuất viện, đó là thông tin nhận được từ phía điều dưỡng bệnh viện hạng quốc tế, nơi mà tối ngày 29/10, Quế Vân đã vào nhập viện. Và được...