Trên đây là đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 309