Trường Giang thổ lộ yêu Ốc Thanh Vân

    Trường Giang thổ lộ yêu Ốc Thanh Vân

    Trường Giang thổ lộ yêu Ốc Thanh Vân

    15:23 02-11-2015 | 0

    Trường Giang thổ lộ yêu Ốc Thanh Vân và cho biết rằng đã từng có tình cảm với nữ diễn viên từ 14 năm trước trong liveshow 4 Bước nhảy ngàn cân 2015. Trường Giang thổ lộ yêu Ốc Thanh...