Vụ án Lê Văn Mạnh và những khúc mắc trước án tử hình Lê Văn Mạnh