worldkings

    Việt Nam đạt Kỷ lục Thế giới về giải chạy xuyên lãnh thổ

    Việt Nam đạt Kỷ lục Thế giới về giải chạy xuyên lãnh thổ

    08:45 01-10-2018 | 0

    Tập đoàn FPT nhận được cú đúp Kỷ lục Việt Nam và Kỷ lục Thế giới cho hành trình chạy tiếp sức xuyên Việt do Tổ chúc Kỷ lục Việt Nam và Liên Minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) trao. Kỷ lục trao cho hành trình chạy tiếp sức xuyên Việt của 3.000 CBNV FPT trong suốt 31 ngày.