Tập đoàn Điện lực bị giám sát tài chính

13:56 29/05/2019

Cùng với 18 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, Tập đoàn Điện lực bị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giám sát tài chính.

tap-doan-dien-luc-bi-giam-sat-tai-chinh
Cùng với 18 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, Tập đoàn Điện lực bị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giám sát tài chính. Ảnh minh họa

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) vừa phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2019 đối với 19 tập đoàn, tổng công ty do cơ quan này làm diện chủ sở hữu. 19 doanh nghiệp này bao gồm: VNPT, Mobifone, Tập đoàn Dầu khí (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Than khoáng sản (TKV), Vietnam Airline, ACV, VNR, VEC, Vinalines, Vinachem, Vinataba, VRG, Vinacafe, Vinafor, Vinafood 1, Vinafood 2, SCIC và Petrolimex.

Theo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, mục tiêu của kế hoạch này là nhằm đánh giá đúng thực trạng, hiệu quả hoạt động doanh nghiệp (DN), kịp thời giúp DN khắc phục tồn tại, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ công ích, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của DN trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước.

Đặc biệt, CMSC kỳ vọng có thể phát hiện các yếu kém trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN để có cảnh báo và đề ra biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Công khai minh bạch hóa tình hình tài chính của DN do Nhà nước làm chủ sở hữu và DN có vốn Nhà nước.

Các nội dung giám sát cụ thể, CMSC sẽ thực hiện giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn; hoạt động đầu tư vốn đối với các dự án đầu tư, bao gồm: nguồn vốn huy động, tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân.

Cùng với đó, CMSC sẽ giám sát hoạt động đầu tư vốn ra ngoài DN; tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động, phát hành trái phiếu; tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ, khả năng thanh toán nợ của DN, hệ thống nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu; giám sát tình hình lưu chuyển tiền tệ.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cũng tiến hành giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, gồm: Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch; giám sát kết quả hoạt động kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận, ROE, ROA); giám sát việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; giám sát việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.

Ngoài ra, còn một số hoạt động giám sát, bao gồm: Giám sát chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn Nhà nước tại DN; việc ban hành và thực hiện các quy chế quản lý tài chính; giám sát việc cơ cấu lại vốn Nhà nước đầu tư tại DN, cơ cấu lại vốn của DN đầu tư tại công ty con, công ty liên kết; giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý DN, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của DN.

Kinh nghiệm giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước tại một số nước cho thấy, cơ quan giám sát chịu trách nhiệm giám sát sự bảo toàn và phát triển giá trị tài sản của Nhà nước tại các DN, xây dựng và cải thiện hệ thống chỉ số theo dõi sự bảo toàn và phát triển giá trị tài sản của Nhà nước, xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả DN, giám sát và quản lý việc bảo toàn, tăng trưởng giá trị tài sản nhà nước tại các DN thông qua các số liệu thống kê và tiến hành kiểm toán, chịu trách nhiệm quản lý tiền lương, tiền công tại các DN, xây dựng chính sách điều chỉnh, phân phối thu nhập của lãnh đạo các DN và tổ thức thực hiện các chính sách này

.Mô hình này đã tách bạch quyền sở hữu và quyền kinh doanh trong một chủ thể Nhà nước, cơ chế “chia nhau đại diện” thay cho “phân cấp quản lý”, cơ quan quản lý, giám sát thay mặt cho Chính phủ để thi hành chức trách của người xuất vốn, phụ trách giám sát quản lý tài sản Nhà nước của DN. Ưu điểm của hệ thống giám sát này là quản lý tài sản của Nhà nước được quy về một mối, tương đối độc lập và trực thuộc Chính phủ, giúp Chính phủ thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu, thúc đẩy cải cách DNNN, giám sát quản lý trực tiếp việc bảo toàn và tăng vốn nhà nước trong DN.

Theo các chuyên gia, tại Việt Nam cần tách bạch vai trò giữa cơ quan giám sát và cơ quan thực hiện chức năng chủ sở hữu để đảm bảo sự độc lập, khách quan của công tác giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả DN. Theo đó, chức năng giám sát của các cơ quan giám sát (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cần độc lập tương đối, đồng thời phối hợp cùng cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Đối tượng công khai thông tin không chỉ là các DN mà còn là các tổ chức, cơ quan được giao nhiệm vụ đầu tư hoặc quản lý vốn nhà nước đầu tư tại DN; Cần có cơ chế giám sát thực hiện công khai thông tin của các DN và các cơ quan chủ sở hữu, gắn với chế tài cụ thể và đủ mạnh.

Về thẩm quyền cấp vốn đầu tư, tại Singapore, việc sử dụng cấp vốn đầu tư gián tiếp thông qua các Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN. Việc đầu tư gián tiếp đem lại những ưu điểm như: Tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác quản lý do quyền sử dụng vốn Nhà nước tập trung vào một đầu mối; Quy định rõ ràng trách nhiệm giải trình, báo cáo và chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư của Nhà nước; Tránh việc quản lý chồng chéo khi thực hiện cấp vốn đầu tư thông qua các quỹ đầu tư quốc gia.

Giám sát hoạt động đầu tư thông qua hệ thống chỉ số giám sát. Các chỉ tiêu thường được dùng để theo dõi, đánh giá tình hình tài chính của DN gồm doanh thu, lợi nhuận, EBITDA (lợi nhuận trước thuế, trả lãi và khấu hao), cổ tức nhà nước được nhận từ DN, nợ/EBITDA và hệ số nợ.

Bên cạnh đó, để thực hiện giám sát vốn đầu tư cần làm rõ: Vai trò đại diện chủ sở hữu đối với vốn nhà nước được đem đầu tư; Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước trên các khía cạnh về lợi nhuận, hiệu quả gián tiếp về kinh tế, xã hội; Xây dựng bộ tiêu chí giám sát hoạt động đầu tư của DN như: Giám sát HĐQT, cấp quản lý trong đầu tư, giám sát hoạt động đầu tư của công ty con…; Đẩy mạnh sự tham gia giám sát của các bên liên quan: Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan và người dân.

 

Sửa Luật Đầu tư công: Quan trọng có kiểm soát được không?

Tiến sĩ Cao Sỹ Kiêm cho rằng, dù giao Chính phủ quyết hay giữ quyền cho Quốc hội quan trọng nhất phải kiểm soát được dự án, khi xảy ra rủi ro phải xử lý trách nhiệm rõ ràng.

 

Công ty CP đầu tư và xây dựng Xuân Mai bị phạt nặng do vi phạt một loạt quy định

Không đăng ký giao dịch chứng khoán, công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật là một trong nhiều vi phạm của Công ty CP đầu tư và xây dựng Xuân Mai.

 

Đầu tư công: Vốn đầu tư là tiền của người dân vài nghìn cũng phải kiểm soát chặt

Tiền vốn đầu tư công dù là tiền ngân sách nhà nước, tiền đi vay trong nước (phát hành trái phiếu chính phủ), tiền vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, thì đều là tiền thuế của dân.

Tin khác