Thành lập đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh

Theo Diên Khánh / Báo Quảng Ninh 13:30 22/12/2017

Ngày 20/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4910/QĐ-UBND về việc thành lập đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh.

thanh-lap-doi-ung-cuu-su-co-an-toan-thong-tin-mang-tinh-quang-ninh

Theo quyết định, đội ứng cứu có nhiệm vụ tổ chức, phối hợp, hỗ trợ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh trong công tác ứng cứu các sự cố an toàn thông tin mạng và đảm bảo an toàn thông tin.

Đội ứng cứu thực hiện trách nhiệm là đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; liên kết, phối hợp với các đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các tỉnh, thành phố khác nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng dưới sự điều phối của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam.

Đội trưởng đội ứng cứu chịu trách nhiệm trước Trưởng BCĐ Công nghệ thông tin và ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh về toàn bộ hoạt động của đội ứng cứu; kịp thời báo cáo, đề xuất BCĐ, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết những công việc vượt thẩm quyền được giao.

Theo quyết định, đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh gồm 65 thành viên và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

 

Hôm nay 23/11/2017, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ giải trình trước Quốc hội về Luật An ninh mạng

Theo lịch làm việc của Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, hôm nay 23/11/2017, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật quản lý nợ công và thảo luận, nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình về Luật An ninh mạng.

 

Họp Quốc hội ngày 13/11/2017: Bàn về Luật bí mật nhà nước, Luật an ninh mạng và một số vấn đề sân bay Long Thành

Theo lịch làm việc của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, hôm nay, các đại biểu sẽ thảo luận về Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và một số nội dung khác.

 

ĐBQH Nguyễn Minh Đức : ‘An ninh mạng sẽ bảo vệ tốt hơn chủ quyền Quốc gia’

Luật An ninh mạng sẽ bảo vệ tốt hơn chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng. Việc này cũng giúp người dân đi đúng hướng thông tin, không bị mất định hướng thông tin với đất nước, với xã hội.Tin khác