Thi công công trình đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn

19:38 15/12/2017

Sáng 10/12/2017, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức động thổ 2 dự án: Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn và Trạm biến áp (TBA) 220kV Lạng Sơn (đây là Trạm biến áp 220kV đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn).

Thi công công trình đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn
Dự án Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn

Dự án Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn có tổng mức đầu tư 816,457 tỷ đồng; dự án Trạm biến áp 220kVLạng Sơn có tổng mức đầu tư 240,245 tỷ đồng. ​

Các dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng Tái thiết Đức và vốn tự có của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) do EVNNPT làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án.

Công trình Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn có quy mô: Xây dựng mới đường dây 220kV mạch kép, dài khoảng 101,6 km, từ TBA Bắc Giang (hiện có) đến TBA 220kV Lạng Sơn (xây dựng mới); xây dựng mới 2 ngăn lộ 220kV tại TBA 220kV Bắc Giang và cải tạo sơ đồ “tứ giác” hiện có của trạm thành sơ đồ “hệ thống hai thanh cái có thanh cái vòng”; xây dựng mới nhà quản lý vận hành đường dây Lạng Sơn.

Công trình Trạm biến áp 220kV Lạng Sơn có quy mô: Xây dựng mới trạm biến áp 220/110/22kV, kiểu nửa ngoài trời, nửa trong nhà, có công suất 2x125MVA. Giai đoạn này lắp đặt một MBA 125MVA, các tủ điều khiển bảo vệ được lắp trong các nhà bayhousing đặt ngoài trời, hệ thống máy tính và hệ thống tự dùng đặt trong nhà điều khiển.

Các dự án sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu tăng cường phụ tải của tỉnh Lạng Sơn và khu vực lân cận, tạo liên kết lưới truyền tải trong khu vực, tăng cường độ an toàn, tin cậy cung cấp điện cho khu vực miền Bắc.

Theo kế hoạch, các dự án sẽ được đưa vào vận hành quý II và III năm 2019.

 

Nâng chất lượng đàn trâu Bắc Giang

Tận dụng diện tích đồng cỏ tự nhiên rộng rãi, lúa chỉ cấy một vụ rồi bỏ trống nên gia đình anh Nguyễn Tuấn Thọ ở thôn Quang Biểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, Bắc Giang chọn hướng phát triển kinh tế gia đình từ mô hình nuôi trâu sinh sản và thịt, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.Tin khác