Thi THPT Quốc gia 2018: Thông tin cụm thi số 43 đến số 63

14:05 22/06/2018

Dưới đây là toàn bộ những thông tin về cụm thi số 43 đến số 63 kỳ thi THPT Quốc gia 2018 sẽ bắt đầu từ ngày 25/6 trên cả nước.

1

Kỳ thi tuyển sinh năm 2018 có 63 cụm thi THPT quốc gia. Danh sách mã cụm thi THPT Quốc gia được các thí sinh sử dụng để điền vào hồ sơ đăng ký dự thi. Cụ thể là mục 12 trong phiếu đăng ký xét tuyển thi THPT Quốc gia 2018. Theo đó mã cụm thi Hà Nội là 01.

Sở GD-ĐT chủ trì cụm thi phối hợp với các trường tổ chức in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thông báo kết quả thi, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp THPT và báo cáo kết quả thi, kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GD-ĐT theo quy định.

Ở kỳ thi năm nay, cả nước có 63 cụm thi THPT quốc gia. Trong đó, cụm thi số 43 đến số 63 là cụm thi có nhiều trường, đơn vị tham gia phối hợp.

Cụ thể, cụm thi số 43 kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Tại tỉnh Ninh Thuận:

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục vào Đào tạo Tỉnh Ninh Thuận

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Tài chính Marketing.

- Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận.

Cụm thi số 44: Tại tỉnh Bình Thuận

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục vào Đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học mở TP HCM.

- Trường đại học Kinh tế Tài chính TP HCM.

- Trường Đại học Phan Thiết.

Cụm thi số 45: Tại Tỉnh Lâm Đồng

– Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Lâm Đồng.

– Đơn vị phối hợp:

Trường Đại học Đà Lạt.

- Trường Đại học Văn Lang.

- Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

- Trường CĐ SP Đà Lạt.

Cụm thi số 46: Tại Tỉnh Bình Phước

– Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bình Phước.

– Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

- Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước.

Cụm thi số 47: Tại Tỉnh Bình Dương

– Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bình Dương.

– Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Thủ Dầu Một.

- Trường Đại học Bình Dương.

Cụm thi số 48: Tại Tỉnh Tây Ninh

– Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Tây Ninh.

– Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh.

- Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

Cụm thi số 49: Tại Tỉnh Đồng Nai

– Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đồng Nai.

– Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.

- Trường Đại học Lạc Hồng.

- Trường Đại học Đồng Nai.

- Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai.

Cụm thi số 50: Tại Tỉnh Long An

– Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Long An.

– Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

- Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

- Trường Cao đẳng Sư phạm Long An.

Cụm thi số 51: Tại Tỉnh Đồng Tháp

– Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đồng Tháp.

– Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Đồng Tháp.

- Trường Đại học Lao động – Xã hội Cơ sở 2 tại Tp. Hồ Chí Minh.

- Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Cụm thi số 52: Tại Tỉnh An Giang

– Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh An Giang.

– Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học An Giang.

- Trường Đại học Nam Cần Thơ.

- Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông – Cơ sở 2.

- Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

Cụm thi số 53: Tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

- Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cụm thi số 54: Tại Tỉnh Tiền Giang

– Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Tiền Giang.

– Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Tiền Giang.

- Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh.

Cụm thi số 55 : Tại Thành phố Cần Thơ

– Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố cần Thơ.

– Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Cần Thơ.

- Trường Cao đẳng Cần Thơ.

Cụm thi số 56: Tại Tỉnh Hậu Giang

– Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hậu Giang.

– Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Cần Thơ.

- Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

- Trường Đại học Võ Trường Toản.

Cụm thi số 57: Tại Tỉnh Bến Tre

– Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bến Tre.

– Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Sài Gòn.

- Trường Đại học kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh.

- Trường Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở 2 phía Nam.

- Trường Cao đẳng Bến Tre.

Cụm thi số 58: Tại Tỉnh Vĩnh Long

– Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Vĩnh Long.

– Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

- Trường Đại học Cửu Long.

- Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Tp. Hồ Chí Minh.

Cụm thi số 59: Tại Tỉnh Trà Vinh

– Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Trà Vinh.

– Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Trà Vinh.

Cụm thi số 60: Tại Tỉnh Sóc Trăng

– Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Sóc Trăng

– Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh.

- Trường Đại học Cần Thơ.

- Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng.

Cụm thi số 61: Tại Tỉnh Bạc Liêu

– Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bạc Liêu.

– Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TP HCM.

- Trường Đại học Bạc Liêu.

Cụm thi số 62: Tại Tỉnh Kiên Giang

– Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Kiên Giang.

– Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Kiên Giang;

- Trường Đại học Tây Đô.

- Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang.

- Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh.

Cụm thi số 63: Tại Tỉnh Cà Mau

– Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Cà Mau.

– Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh.

 

Thi THPT Quốc gia 2018: Thông tin cụm thi số 2 - TP HCM

Dưới đây là toàn bộ những thông tin về cụm thi số 2 - TP HCM kỳ thi THPT Quốc gia 2018 sẽ bắt đầu từ ngày 25/6 trên cả nước.

 

Thi THPT Quốc gia 2018: Thông tin cụm thi số 03 đến số 21

Dưới đây là toàn bộ những thông tin về cụm thi số 03 đến số 21 kỳ thi THPT Quốc gia 2018 sẽ bắt đầu từ ngày 25/6 trên cả nước.

 

Thi THPT Quốc gia 2018: Thông tin cụm thi số 1 - Hà Nội

Dưới đây là toàn bộ những thông tin về cụm thi số 1 - Hà Nội kỳ thi THPT Quốc gia 2018 sẽ bắt đầu từ ngày 25/6 trên cả nước.Tin khác