Thông cáo báo chí số 2, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14

09:19 24/10/2018

Sáng 24/10, VP Quốc hội đã phát đi TCBC số 2 của Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14.

thong-cao-bao-chi-so-2-ky-hop-thu-6-quoc-hoi-khoa-14
Ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước.

Theo đó, trong chương trình ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 6, ngày 23/10/2018, Quốc hội đã dành thời gian để tiến hành công tác nhân sự, cụ thể: Quốc hội đã tiến hành thủ tục bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì nội dung phiên họp.

Về việc bầu Chủ tịch nước, chiều 22/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt UBTVQH trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Căn cứ Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013; Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Điều 31 Nội quy kỳ họp Quốc hội; Điểm 4 Nghị quyết số 34 ngày 06/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII, UBTVQH giới thiệu Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng - ĐBQH khóa XIV để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngay đầu phiên làm việc buổi sáng 23/10, các ĐBQH đã thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Trên cơ sở ý kiến của các Đoàn ĐBQH, UBTVQH đã có Báo cáo số 334/BC-UBTVQH14 ngày 23/10/2018 về tổng hợp ý kiến thảo luận ở Đoàn và kết quả phiếu xin ý kiến về việc bầu Chủ tịch nước. Theo báo cáo, các vị ĐBQH đều thống nhất rất cao với Tờ trình của UBTVQH; không có đề cử và ứng cử thêm. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Trên cơ sở Tờ trình của Chủ tịch Quốc hội về dự kiến nhân sự thành viên Ban kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu gồm 15 thành viên, do ông Bùi Văn Cường, ĐBQH tỉnh Gia Lai làm Trưởng Ban.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả cụ thể như sau: Tổng số ĐBQH 485; số ĐBQH có mặt 477; số phiếu phát ra 477 phiếu; số phiếu thu về 477 phiếu; số phiếu hợp lệ 477 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; số phiếu đồng ý: 476 phiếu (bằng 99,79% tổng số ĐBQH có mặt; bằng 98,14% tổng số ĐBQH); số phiếu không đồng ý: 01 phiếu (bằng 0,209% tổng số ĐBQH có mặt; bằng 0,206% tổng số ĐBQH). Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư BCH trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Vào chiều cùng ngày, trên cơ sở Dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước do Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 65/2018/QH14 ngày 23/10/2018 về bầu Chủ tịch nước, kết quả cụ thể như sau: Tổng số ĐBQH tham gia: 470 (đạt tỷ lệ 96,91%); số ĐBQH tán thành: 469 (đạt tỷ lệ 96,70%); số ĐBQH không tán thành: 01 (đạt tỷ lệ 0,21%); số ĐBQH không biểu quyết: không có.

Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trân trọng kính mời Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lên khán đài làm Lễ tuyên thệ. Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp. (Xin gửi kèm ảnh và tóm tắt tiểu sử Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng).

Về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấnsáng 23/10, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình số 77/TTr-TTg ngày 19/10/2018 về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn. Chiều cùng ngày, Quốc hội đã nghe Ủy viên UBTVQH, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Báo cáo số 335/BC-UBTVQH14 ngày 23/10/2018 tổng hợp ý kiến thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn. Tiếp sau đó, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn bằng bỏ phiếu kín. Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố kết quả kiểm phiếu, cụ thể như sau: Tổng số ĐBQH 485; số ĐBQH có mặt 477; số phiếu phát ra 477 phiếu; số phiếu thu về 477 phiếu; số phiếu hợp lệ 477 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; số phiếu đồng ý: 473 phiếu (bằng 97,52% tổng số ĐBQH); số phiếu không đồng ý: 04 phiếu (bằng 0,82% tổng số ĐBQH).

Sau khi nghe Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn. Kết quả cụ thể như sau: Tổng số ĐBQH tham gia: 465 (đạt tỷ lệ 95,88%); số ĐBQH tán thành: 464 (đạt tỷ lệ 95,67%); số ĐBQH không tán thành: 01 (đạt tỷ lệ 0,21%); số ĐBQH không biểu quyết: không có.

Tiếp đó, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, tiến hành thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Sáng mai, 24/10, Quốc hội sẽ tiến hành thủ tục phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngoài ra, Quốc hội đã nghe các báo cáo sau: i) Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; ii) Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; iii) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; iv) Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; v) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; vi) Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công./.Tin khác