Thừa Thiên Huế: Thí điểm thu phí, lệ phí không sử dụng tiền mặt tại TT phục vụ hành chính công

Theo Viết Thiệp / Sức Khỏe Cộng Đồng 18:50 21/11/2019

Ngày 21/11, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công văn về việc triển khai thí điểm thu phí, lệ phí theo hình thức không sử dụng tiền mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

thua-thien-hue-thi-diem-thu-phi-le-phi-khong-su-dung-tien-mat-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tinh
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo đó, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng ý thống nhất các ý kiến đề xuất về triển khai thí điểm thu phí, lệ phí theo hình thức không sử dụng tiền mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, giao Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thí điểm 3 giải pháp: máy POS, QR code, VNPT Pay; quảng bá, tuyên truyền đến công dân, tổ chức tiếp cận, sử dụng các mô hình, giải pháp thu phí, lệ phí không sử dụng tiền mặt; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 27/12. 

Đồng thời, chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai hoàn thiện phân hệ thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công tỉnh theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ về Payment Connect, trong đó đáp ứng được các chức năng kết xuất, trả lại cho công dân, tổ chức hóa đơn điện tử, hóa đơn thanh toán khi công dân, tổ chức thanh toán trực tuyến, trực tiếp; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12.

Ngoài ra, tham mưu UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 áp dụng năm 2020 trên cơ sở danh mục được phê duyệt tại Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 20/12.

Được biết, Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm 2017. Trung tâm này là tổ chức hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Số lượng thủ tục hành chính được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công là 1.401 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan theo ngành dọc được các bộ, ngành đặt tại địa phương.

Khi Trung tâm đi vào hoạt động đảm bảo người dân chỉ nộp hồ sơ và nhận hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại một địa điểm duy nhất nhằm quản lý thống nhất, đồng bộ việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn.

Người dân, tổ chức khi nộp hồ sơ sẽ được số hóa, tạo lập hồ sơ điện tử, hướng tới những thành phần hồ sơ này không cần phải nộp lại mọi người giải quyết thủ tục hành chính tại các Trung tâm Hành chính công ở lần tiếp theo.

Với phương châm “Thân thiện – Đơn giản – Đúng hẹn”, tại trung tâm này sẽ có bộ phận hướng dẫn người dân, tổ chức lấy số và các thắc mắc, và bộ phận giám sát, theo dõi quá trình tiếp nhận, xử lý và hoàn trả thủ tục hành chính nhanh, gọn, công khai, minh bạch. Nếu cán bộ nào làm chậm trễ thì sẽ phải công khai xin lỗi người dân.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/thua-thien-hue-thi-diem-thu-phi-le-phi-khong-su-dung-tien-mat-tai-tt-phuc-vu-hanh-chinh-cong-142500.html

Tin khác