| Hà Nội /

Tiện ích

Kết quả xổ số

Giá vàng

Thời tiết

Phim chiếu rạp

Vé máy bay

Vé tàu

TTVN
Tiêu chuẩn mới cho chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Tiêu chuẩn mới cho chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Đời Sống 12/02/2020, 10:44

Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành tại Quy định số 214-QĐ/TW ngày 02/01/2020.