Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIII

20:06 06/10/2018

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Nhân sự.

tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-se-lam-truong-tieu-ban-nhan-su-dai-hoi-dang-xiii
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIII. Nguồn ảnh: Báo Chính phủ

Chiều nay 6/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương phối hợp tổ chức họp báo thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. 

Tại buổi họp báo, ông Bùi Trường Giang - Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ đã thông báo về kết quả của Hội nghị sau 5 ngày làm việc (từ mùng 2 - 6/10/2018).

Trung ương cũng đã quyết định thành lập 5 tiểu ban để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đó là Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; Tiểu ban Điều lệ Đảng; Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

Tiểu ban Văn kiện do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban.

Tiểu ban Kinh tế xã hội do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng tiểu ban.

Tiểu ban Điều lệ đảng do Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng tiểu ban.

Tiểu ban Nhân sự do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban.

Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm Trưởng tiểu ban.

Trung ương cũng yêu cầu các Tiểu ban cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để sớm đi vào hoạt động. Đặc biệt là Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội cần tăng cường phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, tham mưu của Đảng và Nhà nước chắt lọc, kế thừa các kết quả nghiên cứu trong những năm gần đây và căn cứ vào tình hình thực tế của đất nước để đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, với Đại hội XIII của Đảng những chủ trương, chính sách tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và đồng bộ hơn, tạo xung lực mới cho phát triển đất nước nhanh và bền vững, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Hội nghị Trung ương 8 có nội dung công tác nhân sự

Ban Chấp hành Trung ương sẽ xem xét quyết định giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị của các cấp có thẩm quyền theo quy định của Đảng, ông Lê Quang Vĩnh cho biết trong buổi họp báo về Hội nghị Trung ương 8 sáng nay.

 

Hôm nay 2/10, khai mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Sáng 2/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được khai mạc trọng thể.Tin khác