| Hà Nội 34°C /57% weather

Tiện ích
Giá vàng
Thời tiết
Phim chiếu rạp
Vé máy bay, tàu
adv
Tiêu chuẩn mới cho chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Tiêu chuẩn mới cho chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Đời Sống 12/02/2020, 10:44

Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành tại Quy định số 214-QĐ/TW ngày 02/01/2020.