Trung ương cách chức Ủy viên TW Đảng khóa XI với ông Nguyễn Bắc Son

19:29 04/10/2018

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT bằng hình thức: Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016.

trung-uong-cach-chuc-uy-vien-tw-dang-khoa-xi-voi-ong-nguyen-bac-son
Ông Nguyễn Bắc Son. Nguồn:TTX

Ngày 4/10, ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận về Báo cáo nêu trên.

Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức: Khai trừ ra khỏi Đảng.

 

Vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG: Xem xét kiểm điểm Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng ở các cơ quan và địa phương liên quan vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG tự xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

 

Ủy ban kiểm tra TƯ kết luận chính thức vụ AVG: Phải xem xét, xử lý kỷ luật

Từ ngày 28 đến 30/5/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 26. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có vụ việc Mobifone mua 95% cổ phần AVG.

 

Khai mạc Kỳ họp 5 Quốc hội khóa XIV: Chính phủ 'chỉ đạo quyết liệt' vụ AVG

Báo cáo của Chính phủ khẳng định, nhiều vụ nghiêm trọng, phức tạp đã được Chính phủ quan tâm đã được chỉ đạo quyết liệt, ban hành kết luận, được dư luận đồng tình, ủng hộ.Tin khác