Truy thu thuế tại Sabeco và Habeco

Theo Hoàng Linh / Tạp chí SHTT 19:11 11/05/2018

Phó Thủ tướng yêu cầu Kiểm toán nhà nước rà soát toàn bộ nội dung kết luận về việc: Sabeco, Habeco nộp bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt, nộp tiền phạt chậm nộp và nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế.

truy-thu-thue-tai-sabeco-va-habeco
Xử lý truy thu thuế tại Sabeco và Habeco. Ảnh minh họa

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về xử lý truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Kiểm toán nhà nước rà soát toàn bộ nội dung kết luận về việc: Sabeco, Habeco nộp bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt, nộp tiền phạt chậm nộp và nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, nộp khoản lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước tại Sabeco; quyền, trách nhiệm của các cổ đông tại Sabeco, Habeco khi thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước theo luật định. Trên cơ sở đó, có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan và doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

Các Bộ Tài chính, Tư pháp và Thanh tra Chính phủ khẩn trương có ý kiến bằng văn bản về các nội dung liên quan đến kết luận trên của Kiểm toán nhà nước gửi Bộ Công Thương chủ trì, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sabeco có nhiều sai phạm

Trước đó, qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước kết luận kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn nhà nước năm 2016 tại Tổng công ty Bia, Rượu, Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Cụ thể, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện Công ty TNHH MTV Thương mại bia Sài Gòn (công ty con của Sabeco) chỉ thuê duy nhất một đơn vị thực hiện vận chuyển bia trong hệ thống. Khi thay đổi đơn giá vận chuyển, có trường hợp đã áp dụng không đúng thời điểm làm tăng chi phí vận chuyển năm 2016 số tiền 3,7 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Sabeco phải xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc áp dụng đơn giá thanh toán chi phí vận chuyển cho nhà cung cấp không đúng thời điểm dẫn đến thanh toán vượt 3,7 tỷ đồng.

truy-thu-thue-tai-sabeco-va-habeco
Sabeco có nhiều sai phạm. Ảnh minh họa

Kiểm toán Nhà nước còn phát hiện nhiều bất cập khác như: Tổng các khoản nợ phải thu quá hạn, khó đòi của 8 đơn vị được kiểm toán tại thời điểm ngày 31/12/2016 là hơn 60 tỷ đồng, trong đó, các đơn vị đã trích lập dự phòng 58,5 tỷ đồng; hàng tồn kho chậm luân chuyển tại Công ty mẹ 22,7 tỷ đồng; Nhà máy bia Sài Gòn Củ Chi thuộc Công ty mẹ đã tham gia bán lẻ xăng dầu trong khi không có chức năng kinh doanh xăng dầu;

Bên cạnh đó, Sabeco đã chi khen thưởng cho 3 sáng kiến 22,5 tỷ đồng nhưng tiền thưởng được chi cho tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty mẹ và một số đơn vị bên ngoài, trong khi sáng kiến thưởng là của một cá nhân hoặc một nhóm người.

Cũng theo Kiểm toán Nhà nước, Sabeco còn thiếu sót trong công tác quản lý đầu tư, góp vốn, thoái vốn tại các công ty con. Minh chứng là khi góp vốn thành lập Công ty TNHH Sabeco HP, trên danh nghĩa Công ty mẹ góp 26% vốn điều lệ nhưng thực chất chỉ góp vốn và hưởng quyền lợi tương ứng với 8% vốn điều lệ, 18% vốn điều lệ còn lại do Công ty mẹ đứng tên góp vốn thay cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Du lịch Hiệp Phúc.

Đánh giá về công tác quản lý, sử dụng đất của Sabeco, Kiểm toán Nhà nước cho rằng còn có vướng mắc. Cụ thể, Sabeco có khu đất được đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31/12/2016 nhưng đến nay, UBND TP Hồ Chí Minh vẫn chưa có ý kiến về việc giao đất cho đơn vị nên Sabeco đang tiếp tục trả tiền thuê hằng năm, đồng thời nợ phải trả khác với số tiền hơn 735 tỷ đồng.

Về việc góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành, năm 2009, Công ty mẹ đã góp đủ vốn điều lệ và vốn góp đầu tư bằng giá trị 2 khu đất, nhưng các cổ đông khác đã chậm góp vốn điều lệ (đến ngày 16/9/2014 mới góp đủ vốn điều lệ) và đến thời điểm kết thúc kiểm toán vẫn chưa góp vốn đầu tư 675,6 tỷ đồng.

Trong tổng số kiến nghị tăng thu thuế giá trị gia tăng hơn 9,4 tỷ đồng, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị 2 đơn vị sản xuất bã hèm bia của Sabeco phải nộp trên 8,7 tỷ đồng do trước đó đơn vị đã kê khai thuế giá trị gia tăng 10% trong năm 2015, 2016 nhưng điều chỉnh thành sản phẩm không chịu thuế giá trị gia tăng vào năm 2016, 2017.

truy-thu-thue-tai-sabeco-va-habeco
Sabeco hiện đã nằm trong tay người Thái. 

Bởi bã hèm bia mà các đơn vị bán ra là thức ăn chăn nuôi chưa đăng ký lưu hành, không có trong danh mục thức ăn chăn nuôi trong nước được phép lưu hành nên không thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.Tuy nhiên, Công ty mẹ vẫn chưa làm việc với đối tác để đảm bảo quyền lợi cho mình.

Ngoài ra, Sabeco còn có 10 khoản đầu tư dài hạn khác phải lập dự phòng tổn thất sau đầu tư với số tiền gần 445 tỷ đồng, bằng 77,8% giá trị đầu tư theo sổ kế toán, trong đó, có 9 khoản đầu tư bị tổn thất vốn lớn.

Liên quan đến việc chia cổ tức để nộp ngân sách nhà nước trước khi thoái vốn, theo kết quả kiểm toán, lợi nhuận sau phân phối tại ngày 31/12/2016 của Sabeco là hơn 2.800 tỷ đồng. Công ty mẹ đã phân phối tiếp gần 76 tỷ đồng lợi nhuận của năm 2016 vào quý I/2017. Lợi nhuận còn lại của Sabeco các năm từ 2016 trở về trước hơn 2.700 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị nộp ngân sách nhà nước gần 2.500 tỷ đồng lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước, tương ứng tỷ lệ vốn nhà nước của Sabeco tại thời điểm ngày 31/12/2016 là 89,59%. Đối với lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2016, đại diện vốn tại Sabeco chưa có đề xuất và Bộ Công Thương chưa có chủ trương phân phối tiếp để chia cổ tức sau khi Bộ Công Thương quyết định chi trả cổ tức năm 2016 bằng 30% vốn điều lệ.

Theo kết quả kiểm toán, Công ty mẹ đã hạch toán toàn bộ số thuế tiêu thụ đặc biệt truy thu giai đoạn 2007-2009 vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016, không sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2015 trở về trước theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Vì vậy, Kiểm toán Nhà nước đã loại trừ khỏi chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt truy thu giai đoạn 2007-2009 số tiền gần 728 tỷ đồng.

Habeco phải nộp vào ngân sách Nhà nước 1.847 tỉ đồng

Tương tự, Kiểm toán nhà nước đã chỉ ra những bất cập, sai sót trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Cụ thể, Habeco đã không thực hiện mua nguyên vật liệu chính thông qua đấu thầu mà thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh cho lô hàng trên 5 tỉ đồng. Điều này vi phạm Quyết định số 173/QĐ-HABECO do chính Habeco đặt ra ngày 1/4/2016 là việc mua sắm nguyên vật liệu phải “vận dụng các quy định của pháp luật về đấu thầu trong mua sắm hàng hóa dịch vụ”.

Hơn nữa, Habeco không tổ chức đấu thầu mua nguyên liệu Malt, chỉ chào hàng hạn chế, sau đó chọn giá chào thấp nhất để làm giá mua, số lượng mua không dành toàn bộ cho nhà cung cấp có giá thấp nhất mà phân bổ cho nhiều nhà cung cấp theo giá thấp nhất.

truy-thu-thue-tai-sabeco-va-habeco
Habeco phải nộp vào ngân sách Nhà nước 1.847 tỉ đồng

Trong phân bổ sản lượng bia Hà Nội gia công cho các đơn vị thành viên, về nguyên tắc, Habeco thực hiện dựa trên kế hoạch tiêu thụ tại các khu vực, năng lực sản xuất, thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của năm trước. Nhưng trên thực tế, Habeco chưa có tài liệu thuyết minh việc phân bổ này. Đáng chú ý hơn, Kiểm toán nhà nước phát hiện việc phân bổ chỉ tiêu sản xuất cho các đơn vị thành viên của Habeco có sự khác biệt rất lớn giữa năng lực sản xuất với sản lượng được phân bổ.

Về chính sách tiêu thụ sản phẩm, Công ty mẹ Habeco ban hành giá bán các sản phẩm cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại Habeco và Công ty Cổ phần Thương mại Bia Habeco và chỉ đạo giá bán ra thị trường. Tuy nhiên, trong thực tế, việc thực hiện vẫn còn nhiều thiếu sót.

Ngoài ra, công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Habeco bán bia lon/chai cho hệ thống các đại lý cấp I theo hình thức mua đứt bán đoạn và ràng buộc giá bán ra của đại lý cấp I không cao hơn 7% giá mua của Công ty, nhưng thực tế Công ty chưa kiểm soát được giá bán ra của đại lý.

Trước sai phạm này Kiểm toán nhà nước yêu cầu Habeco và các đơn vị thành viên được kiểm toán phải tăng nộp vào ngân sách Nhà nước 1.847 tỉ đồng.

 

Habeco sai phạm quản lý vốn, 'chây ỳ' chia cổ tức

Kiểm toán nhà nước đã phát hiện nhiều sai phạm, nhiều bất cập trong quy định cụ thể hoặc không tuân thủ quy định trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Habeco.

 

‘Sức khỏe’ Habeco trước khi thoái vốn

Đầu tư ngoài ngành chằng chịt, mất thị phần, giảm doanh thu là bước cản khiến việc thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty CP Bia rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco, mã CK: BHN)Tin khác