Từ 1/7/2019, lương chủ tịch nước tăng lên gần 19,4 triệu đồng/tháng

Theo Hoàng Lâm / Sức Khỏe Cộng Đồng 06:26 20/06/2019

Theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11, Chủ tịch nước hiện đang giữ hệ số lương 13,0 - cũng là hệ số lương cao nhất trong tất cả chức danh lãnh đạo.

bo-quoc-phong-luong-dai-tuong-tang-len-gan-155-trieu-dongthang
Từ 1/7/2019, lương chủ tịch nước tăng lên gần 19,4 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa

Từ ngày 01/7/2019, ai được tăng lương nhiều nhất?

Hiện nay, lương cán bộ, công chức, viên chức được áp dụng theo cách tính được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP, tức:  Mức lương = Hệ số lương x Mức lương cơ sở.

Theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11, Chủ tịch nước hiện đang giữ hệ số lương 13,0 - cũng là hệ số lương cao nhất trong tất cả chức danh lãnh đạo.

- Mức lương trước ngày 01/7/2019: 1.390.000 đồng x 13 = 18.070.000 đồng/tháng

- Mức lương từ ngày 01/7/2019: 1.490.000 đồng x 13 = 19.370.000 đồng/tháng (tăng 1.300.000 đồng/tháng).

Đối với công chức trong cơ quan Nhà nướcTheo Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, hệ số lương cao nhất là 8,0 (bậc 6, công chức loại A3, nhóm 1).

Đối tượng công chức có thể giữ bậc lương này là: Chuyên viên cao cấp; Thanh tra viên cao cấp; Kiểm soát viên cao cấp thuế; Kiểm toán viên cao cấp; Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng; Kiểm tra viên cao cấp hải quan; Thẩm kế viên cao cấp; Kiểm soát viên cao cấp thị trường.

- Mức lương trước ngày 01/7/2019 là: 1.390.000 đồng x 8 = 11.120.000 đồng/tháng

- Mức lương từ ngày 01/7/2019 là: 1.490.000 đồng x 8 = 11.920.000 đồng/tháng (tăng 800.000 đồng/tháng).

Đối với giáo viên, giảng viên trong các trường công lập: Theo Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP, hệ số lương cao nhất của giảng viên là 8,0 (bậc 6, viên chức loại A3, nhóm 1).

Hệ số lương nêu trên có thể áp dụng đối với: Giáo sư và giảng viên cao cấp.

- Mức lương trước ngày 01/7/2019 là: 1.390.000 đồng x 8 = 11.120.000 đồng/tháng

- Mức lương từ ngày 01/7/2019 là: 1.490.000 đồng x 8 = 11.920.000 đồng/tháng (tăng 800.000 đồng/tháng).

Cũng theo Bảng lương trên, hệ số lương cao nhất của giáo viên là 6,38 (bậc 6, viên chức loại A2, nhóm 2).

Hệ số lương nêu trên có thể áp dụng đối với: Giáo viên trung học cao cấp.

- Mức lương trước ngày 01/7/2019 là: 1.390.000 đồng x 6,38 = 8.868.200 đồng/tháng

- Mức lương từ ngày 01/7/2019 là: 1.490.000 đồng x 6,38 = 9.506.200 đồng/tháng (tăng 638.000 đồng/tháng).

Đối với bác sĩ trong các bệnh viện công lậpTheo Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV, hệ số lương cao nhất của bác sĩ là 8,0 (bậc 6). Hệ số lương này áp dụng với bác sĩ cao cấp.

- Mức lương trước ngày 01/7/2019 là: 1.390.000 đồng x 8 = 11.120.000 đồng/tháng

- Mức lương từ ngày 01/7/2019 là: 1.490.000 đồng x 8 = 11.920.000 đồng/tháng (tăng 800.000 đồng/tháng).

Lương cao nhất trong bộ Quốc phòng gần 15,5 triệu đồng/tháng

Bộ Quốc phòng vừa đã ban hành Thông tư 79/2019/TT-BQP hướng dẫn thực hiện lương, phụ cấp quân hàm trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. 

Với mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2019, lương theo cấp bậc của sĩ quan quân đội cũng được điều chỉnh tăng.

Theo đó, cao nhất là mức lương đại tướng, với hệ số 10,40, lương sĩ quan quân hàm đại tướng 15,496 triệu đồng/tháng; Thượng tướng hệ số 9,80 hưởng lương 14,602 triệu đồng/tháng; Trung tướng hệ số 9,20 có mức lương 13,708 triệu đồng/tháng; Mức lương thiếu tướng là 12,814 triệu đồng/tháng (hệ số 8,6).

Với hệ số 8,0 sĩ quan mang quân hàm đại tá hương mức lương 11,92 triệu đồng/tháng; Mức lương thượng tá (hệ số 7,30) là 10,877 triệu đồng/tháng; Tiếp đến trung tá (hệ số 6,60) hưởng mức lương 9,834 triệu đồng/tháng; Thiếu tá (6,00) có mức lương 8,94 triệu đồng/tháng.

Sĩ quan cấp bậc đại úy có hệ số 5,40, mức lương được hưởng 8,046 triệu đồng/tháng; Thượng úy (hệ số 5,00) mức lương 7,45 triệu đồng/tháng; Trung úy (hệ số 4,60) mức lương 6,854 triệu đồng/tháng, cuối cùng thiếu úy hệ số 4,20 có mức lương mới 6,258 triệu đồng/tháng.

Ngoài bảng lương của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ… trong Bộ Quốc phòng, Thông tư này còn quy định chi tiết cách tính phụ cấp quân hàm, hệ số chênh lệch bảo lưu và phụ cấp, trợ cấp của các đối tượng này.

 

Cán bộ, công chức sẽ được tăng lương từ 1/7

Cán bộ, công chức tăng lương từ 1/7, lương cơ sở tăng thêm 100.000 đồng/tháng,các khoản thu nhập, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ tăng.

 

Năm 2019 tăng lương tối thiểu lên 5,3% so với 2018

Hội đồng tiền lương Quốc gia đã thống nhất mức tăng lương tối thiểu năm 2019 là 5,3% so với năm 2018.

 

Ai được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018?

Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng, thay cho mức cũ là 1.300.000 đồng/tháng. Nhưng chỉ có 9 đối tượng được tăng lương dịp này.

Tin khác