Thứ ba, 25/06/2024, 12:23 PM
  • Click để copy

Từ câu chuyện sân golf Đồi Cù nghĩ về chính sách thu hút đầu tư bền vững!

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp cho Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL trước đó để xây dựng tòa nhà Câu lạc bộ Golf (sân golf Đồi Cù), địa chỉ tại: số 02, đường Trần Phú, P.3, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng). Doanh nghiệp chấp hành tự tháo dỡ công trình sai phép nhưng qua đây cũng nổi lên vấn đề về chính sách thu hút đầu tư bị thay đổi qua thời gian.

Chậm thông qua kế hoạch sử dụng đất hàng năm

Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL cho biết, trước năm 2008, toàn bộ diện tích sân golf Đồi Cù (624.038,2m2) là đất chuyên dùng, sau đó Công ty Hoàng Gia ĐL tiến hành trồng thông để phủ xanh sân golf.

Năm 2016, UBND tỉnh Lâm Đồng có xem xét diện tích đất trồng thông và cây xanh trong sân golf đủ điều kiện là rừng cảnh quan và quyết định chuyển một phần diện tích đất sân golf từ đất cơ sở thể dục, thể thao và đất chuyên dùng sang đất rừng trồng phòng hộ nội ô cảnh quan.

Tại vị trí phần diện tích để xây dựng công trình tòa nhà Câu lạc bộ golf có 5.629m2 đất rừng phòng hộ cảnh quan, là đất trống không có rừng.

Công trình xây dựng sai phép Câu lạc bộ sân golf Đồi Cù (Đà Lạt).

Công trình xây dựng sai phép Câu lạc bộ sân golf Đồi Cù (Đà Lạt).

Đến ngày 09/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng có Nghị quyết số 160/NQ-HĐND về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện dự án, trong đó có diện tích 5.629m2 dự án xây dựng công trình tòa nhà Câu lạc bộ golf.

Đến ngày 05/1/2023, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký Quyết định số 27/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Hoàng Gia ĐL chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung để đầu tư xây dựng công trình Tòa nhà câu lạc bộ golf tại Phường 1, TP. Đà Lạt.

Theo đó, doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất cơ sở thể dục, thể thao sang đất thương mại, dịch vụ để xây dựng các hạng mục công trình Tòa nhà câu lạc bộ golf với diện tích 9.835,6m2.

Ngay sau đó, Công ty Hoàng Gia ĐL đã làm đơn và nộp hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích đất nói trên. Ngày 23/2/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 379/STNMT-QLĐĐ cho rằng: “Căn cứ vào khoản 1, Điều 52, Luật Đất đai 2013: Căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt…”. Tức là, phải có 02 điều kiện để chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Hội đồng nhân có nghị quyết và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được thông qua. Tuy nhiên, vào thời điểm này, UBND TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn chưa ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Giải thích về việc chậm trễ ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2023, ngày 31/3/2023, UBND TP. Đà Lạt có Báo cáo số 1951/BC-UBND giải thích: “…Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt, có phát sinh chỉ tiêu sử dụng đất theo Văn bản 1755/UBND-DDC1 ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn 12 huyện, thành phố thuộc tỉnh; sự thay đổi chỉ tiêu phân bổ nêu trên đã làm ảnh hưởng đến tiến độ chỉnh sửa hồ sơ quy hoạch sử dụng đất 2030; ngoài ra, việc rà soát điều chỉnh ranh 3 loại rừng chưa hoàn thiện…”.

Ngày 03/4/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có Văn bản số 798/STNMT-QLĐĐ gửi UBND TP. Đà Lạt “thúc” tiến độ việc hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Mãi đến ngày 04/11/2023 (chỉ chưa đầy 2 tháng nữa là hết năm 2023), UBND TP. Đà Lạt mới ban hành Quyết định số 2264/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023, trong đó có bao gồm 5.629m2 đất để xây dựng công trình Tòa nhà Câu lạc bộ golf. Đến 09/11/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng mới phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đà Lạt.

Sau khi có kế hoạch sử dụng đất, phía Công ty Hoàng Gia ĐL tiếp tục làm đơn và nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung 5.814,4m2.

Trong thời gian chờ giải quyết hồ sơ thì bất ngờ, vào ngày 15/12/2023, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 37/QĐ-XPHC đối với Công ty Hoàng Gia ĐL vì: “Chuyển đất rừng phòng hộ là đất trồng sang đất phi nông nghiệp (đất thương mại, dịch vụ) thuộc một phần thửa đất 01… diện tích 4.629,9m2 thuộc diện tích đất rừng nội ô (rừng trồng) được UBND tỉnh Lâm Đồng cho Công ty Hoàng Gia ĐL thuê theo Quyết định số 842/QĐ-UB ngày 8/4/2008, số 1655/QĐ-UBND ngày 03/8/2011, số 2068/QĐ-UBND ngày 16/9/2016”.

Mới đây, vào ngày 27/5/2024, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký Công văn số 4185/UBND-QH về việc thu hồi Văn bản số 1341/UBND-QH ngày 24/2/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc bổ sung diện tích tầng ngầm (tầng hầm) của công trình tòa nhà Câu lạc bộ golf. Lý do thu hồi: Một phần phạm vi công trình được thỏa thuận thuộc đất rừng phòng hộ bảo vệ môi trường (diện tích: 5.629m2) nên chưa đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ.

Cần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp

Ngày 12/1/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành Giấy phép xây dựng số 02/GPXD cấp cho Công ty Hoàng Gia ĐL xây dựng một phần tầng hầm khối dịch vụ golf (ký hiệu 01) thuộc Tòa nhà câu lạc bộ golf, diện tích xây dựng hầm là 2.639m2, chiều cao: 3,5m, số tầng: 01 tầng hầm…

Tuy nhiên, sau đó, Công ty Hoàng Gia ĐL đã xây dựng vượt phạm vi diện tích, quy mô được cấp giấy phép xây dựng. Ngày 04/1/2024, UBND TP. Đà Lạt đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-XPVPHC và số 31/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Hoàng Gia ĐL vì: “Xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng và thiết kế được phê duyệt tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 17…”.

Biện pháp khắc phục hậu quả: “Ngưng thi công công trình và liên hệ cơ quan chức năng, lập hồ sơ thủ tục xin giấy phép xây dựng theo quy định. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp phép xây dựng hoặc sau khi được cấp giấy phép phải tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm không phù hợp theo giấy phép xây dựng và thiết kế được duyệt”.

Đến ngày 20/5/2024, UBND TP. Đà Lạt ra Thông báo số 360 và 361/TB-CCXP về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Ngày 29/5/2024, ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 53/QĐ-SXD về việc thu hồi Giấy phép xây dựng số 02/GPXD ngày 12/01/2023 đã cấp trước đó cho Công ty Hoàng Gia ĐL.

Lý do thu hồi được Sở Xây dựng đưa ra: “Chủ đầu tư không khắc phục việc xây dựng sai với giấy phép xây dựng trong thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (theo điểm b, khoản 1 Điều 101 Luật Xây dựng)”.

Lý giải việc xây dựng sai phép, Công ty Hoàng Gia ĐL cho rằng: “… Do thời gian phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của UBND TP. Đà Lạt kéo dài đến cuối năm 2023 nên làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện thủ tục pháp lý xây dựng, bị chậm so với tiến độ thi công xây dựng. Ngoài ra, Công ty đã nôn nóng hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo tỉnh về việc đẩy nhanh hoàn thiện công trình để kịp chào mừng Kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023)”.

Phía Công ty Hoàng Gia ĐL cũng thừa nhận: “Việc tiến hành thi công xây dựng xong phần khung các công trình khối dịch vụ golf 1, golf 2 và khối đón tiếp khi chưa được cấp giấy phép đầy đủ là chưa đúng trình tự về trật tự xây dựng. Tuy nhiên, các hạng mục công trình này đều phù hợp với văn bản chấp thuận chủ trương và phê duyệt các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúng để xây dựng tòa nhà Câu lạc bộ golf số 5667/UBND-QH ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng và các thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của Sở Xây dựng số 186/SXD-QLXD ngày 06/12/2022 và Thông báo số 28/SXD-QLXD ngày 08/3/2023”.

Công ty Hoàng Gia ĐL cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong các lần phát biểu thu hút đầu tư là “Lợi ích hài hòa và rủi ro chia sẻ”, sớm có cuộc đối thoại thực chất với nhà đầu tư để mọi chính sách vừa đúng pháp luật, vừa hợp tình, hợp lý, nhằm hướng dẫn, chia sẻ, hỗ trợ nhà đầu tư vượt qua khó khăn.

Mới đây, ngày 11/6/2024, Công ty Hoàng Gia ĐL đã chuẩn bị máy móc, trang thiết bị và nhân lực để tự tiến hành tháo dỡ công trình sai phạm. Tuy nhiên, tại cuộc làm việc này, UBND thành phố Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp tạm hoãn việc tháo dỡ trong 15 ngày do thiếu phương án đảm bảo an toàn. Theo đó, địa phương này yêu cầu Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL phải phối hợp với đơn vị tư vấn, thiết kế nhằm xây dựng phương án tháo dỡ chi tiết, đảm bảo an toàn.

Thiết nghĩ, các địa phương nói chung và Lâm Đồng nói riêng cần xây dựng nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp, tôn trọng cam kết, đảm bảo bảo chính sách thu hút đầu tư được thống nhất, xuyên suốt, bền vững, “không tư duy nhiệm kỳ” … sẽ giúp làm tăng thêm niềm tin, ý chí của doanh nghiệp khi muốn đầu tư, xây dựng, phát triển kinh tế.

Thị trường bất động sản cuối năm: kỳ vọng có bước tăng trưởng mới

Thị trường bất động sản cuối năm: kỳ vọng có bước tăng trưởng mới

07/07/2024 22:39

Theo PGS. TS Trần Kim Chung, với việc 3 luật liên quan đến thị trường bất động sản gồm: Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ 1/8/2024, sớm 5 tháng so với luật định, thị trường bất động sản được dự kiến thay đổi từ tốt đến rất tốt.

The Sola Park: Tâm điểm vàng kết nối mọi khu vực

The Sola Park: Tâm điểm vàng kết nối mọi khu vực

05/07/2024 16:38

Năm 2024, thị trường bất động sản Hà Nội được dự báo dần có thêm nguồn cung căn hộ mới, đặc biệt là tại khu vực phía Tây Hà Nội, nơi hạ tầng giao thông đang ngày càng hoàn thiện. Đây không chỉ là chốn an cư lý tưởng mà còn là trung tâm kết nối thuận tiện, mang đến không gian sống năng động và tiện nghi cho mọi gia đình trong thủ đô.

Giá vàng hôm nay (4/7): Thị trường thế giới bất ngờ tăng mạnh

Giá vàng hôm nay (4/7): Thị trường thế giới bất ngờ tăng mạnh

04/07/2024 14:18

Giá vàng thế giới hôm nay (4/7) tăng mạnh sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell và dữ liệu về hoạt động kinh doanh và việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến, cho thấy nền kinh tế có thể đang hạ nhiệt.

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với đợt mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với đợt mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ

03/07/2024 10:50

Ngày 2/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó với đợt mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ.

365 ngày tận hưởng nhịp sống năng động tại The Sola Park

365 ngày tận hưởng nhịp sống năng động tại The Sola Park

02/07/2024 14:23

Hòa nhịp sống năng động từ vị trí cửa ngõ đại đô thị thông minh phía Tây Hà Nội, The Sola Park là chốn an cư đậm chất sống năng động dành cho cộng đồng cư dân hiện đại nhờ sự đủ đầy của tiện ích, sự phóng khoáng và tự do của không gian sống mới.

12 năm liên tiếp, vị trí thương hiệu sức được chọn mua nhiều nhất không 'đổi ngôi'

12 năm liên tiếp, vị trí thương hiệu sức được chọn mua nhiều nhất không 'đổi ngôi'

02/07/2024 14:18

Theo Báo cáo Vietnam Brand Footprint 2024 của Kantar, Vinamilk tiếp tục là thương hiệu sữa được chọn mua nhiều nhất 12 năm liền. Thương hiệu tỷ đô này bảo vệ thành công vị trí trong Top 3 nhà sản xuất ngành hàng tiêu dùng nhanh được chọn mua nhiều nhất Việt Nam.

Khám phá cố đô Tây An (Trung Quốc) dễ dàng hơn bao giờ hết cùng Vietjet

Khám phá cố đô Tây An (Trung Quốc) dễ dàng hơn bao giờ hết cùng Vietjet

02/07/2024 14:18

Lễ khai trương đường bay kết nối Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc với TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra tại sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An trong sự chào đón nồng nhiệt của đại diện chính quyền sở tại, lãnh đạo Vietjet và đông đảo hành khách.

Chính thức tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng

Chính thức tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng

02/07/2024 10:40

Chính phủ ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện tại.

Kỷ niệm 10 năm bay đến Hàn Quốc và công bố đường bay mới, Vietjet mở bán vé siêu tiết kiệm

Kỷ niệm 10 năm bay đến Hàn Quốc và công bố đường bay mới, Vietjet mở bán vé siêu tiết kiệm

02/07/2024 08:50

Vietjet kỷ niệm 10 năm mở đường bay tới “xứ sở Kim chi” tại Diễn đàn Xúc tiến Du lịch và Hợp tác Văn hoá Việt Nam – Hàn Quốc, đồng thời công bố đường bay mới Daegu – Nha Trang.

Xem thêm