Tỷ giá USD ngày 26/12/2016: Tỷ giá giữ ổn định

10:19 26/12/2016

Tỷ giá USD ngày 26/12/2016: Giá USD hôm nay ngày 26/12 giữ ổn định trong phiên giao dịch ngày đầu tuần tại các Ngân hàng Thương Mại. Trong khi tỷ giá USD trung tâm hôm nay giảm nhẹ 2 đồng so với chốt phiên hôm qua.

Tỷ giá USD ngày 26/12/2016 tỷ giá không đổi nhiều

Tỷ giá USD ngày 26/12 tại Ngân hàng Vietcombank tăng nhẹ giá mua năm đồng và được niêm yết ở mức là 22.720 đồng/USD, giá bán cũng ra cũng tăng nhẹ 5 đồng và được niêm yết ở mức 22.790 đồng/USD so với cuối tuần trước.

Tỷ giá USD ngày 26/12 tại Ngân hàng Techcombank ở chiều mua vào tăng nhẹ mười đồng và được niêm yết ở mức 22.710 đồng/USD, giá bán ra không thay đổi và được niêm yết ở mức 22.800 đồng/USD so với cuối tuần trước.

Tỷ giá USD ngày 26/12 tại Ngân hàng Eximbank niêm yết giá mua vào ở mức 22.700 đồng/USD không thay đổi nhiều so với chốt phiên cuối tuần trước, giá bán ra cũng không thay đổi và được niêm yết ở mức 22.800 đồng/USD.

Tỷ giá USD ngày 26/12 tại Ngân hàng DongA Bank được niêm yết giá mua ở mức 22.710 đồng/USD tăng nhẹ mười đồng so với phiên cuối tuần trước, giá bán ra được niêm yết ở mức 22.800 đồng/USD giảm nhẹ năm đồng.

Tỷ giá USD ngày 26/12 tại Ngân hàng Vietinbank được niêm yết giá mua ở mức 22.710 đồng/USD giảm nhẹ 5 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước, giá bán ra tăng nhẹ năm đồng và được niêm yết ở mức 22.790 đồng/USD.

ty gia usd ngay 26122016

Tỷ giá USD ngày 26/12/2016: Tỷ giá giữ ổn định

Tỷ giá USD ngày 26/12 tại Ngân hàng BIDV được niêm yết giá mua ở mức 22.720 đồng/USD tăng nhẹ năm đồng, giá bán ra cũng tăng nhẹ năm đồng và được niêm yết ở mức 22.790 đồng/USD so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước.

Tỷ giá USD ngày 26/12 tại Ngân hàng Sacombank được niêm yết giá mua vào ở mức 22.710 đồng/USD giảm nhẹ mười đồng so với chốt phiên cuối tuần trước, giá bán ra được niêm yết ở mức 22.813 đồng/USD không đổi nhiều so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước.

Tỷ giá USD ngày 26/12 tại Ngân hàng MB Bank được niêm yết giá mua vào ở mức 22.710 đồng/USD đôi thay đổi so với chốt phiên cuối tuần trước, giá bán ra cũng được niêm yết ở mức 22.800 đồng/USD không đổi nhiều.

Tỷ giá USD tự do ngày 26/12 tại thị trường Hà Nội tăng giá mua 30 đồng và được niêm yết ở mức 23.200 đồng/USD, giá bán ra cũng tăng 30 đồng và được niêm yết ở mức 23.240 đồng/USD.

Tin nên đọc:Tin khác