Tỷ giá USD ngày 28/12/2016: Tỷ giá ít biến động

10:15 28/12/2016

Tỷ giá USD ngày 28/12/2016: Giá USD hôm nay ngày 28/12 được niêm yết tại các Ngân hàng Thương Mại ít có sự biến động đáng kể. Trong khi đó tỷ giá USD trung tâm hôm nay tăng nhẹ 4 đồng so với chốt phiên hôm qua.

Tỷ giá USD ngày 28/12/2016 tỷ giá ít biến động

Tỷ giá USD ngày 28/12 tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết giá mua vào ở mức là 22.720 đồng/USD không thay đổi so với chốt phiên hôm qua, giá bán cũng ra cũng không đổi và được niêm yết ở mức 22.790 đồng/USD.

Tỷ giá USD ngày 28/12 tại Ngân hàng Techcombank được niêm yết giá mua vào ở mức là 22.700 đồng/USD không thay đổi so với chốt phiên hôm qua, giá bán ra cũng không thay đổi và được niêm yết ở mức 22.800 đồng/USD.

Tỷ giá USD ngày 28/12 tại Ngân hàng Eximbank được niêm yết giá mua vào ở mức là 22.700 đồng/USD không thay đổi so với chốt phiên hôm qua, giá bán ra cũng không thay đổi và được niêm yết ở mức 22.800 đồng/USD.

Tỷ giá USD ngày 28/12 tại Ngân hàng DongA Bank giảm nhẹ giá mua 10 đồng và được niêm yết ở mức 22.700 đồng/USD, giá bán ra không thay đổi nhiều và được niêm yết ở mức 22.800 đồng/USD.

Tỷ giá USD ngày 28/12 tại Ngân hàng Vietinbank giữ nguyên giá mua ở mức 22.710 đồng/USD, giá bán ra giảm nhẹ 10 đồng và được niêm yết ở mức 22.790 đồng/USD.

ty gia usd ngay 28122016

Tỷ giá USD ngày 28/12/2016: Tỷ giá ít biến động

Tỷ giá USD ngày 28/12 tại Ngân hàng BIDV được niêm yết giá mua vào ở mức là 22.720 đồng/USD không thay đổi so với chốt phiên hôm qua, giá bán cũng ra cũng không đổi và được niêm yết ở mức 22.790 đồng/USD.

Tỷ giá USD ngày 28/12 tại Ngân hàng Sacombank được niêm yết giá mua vào ở mức 22.710 đồng/USD tăng nhẹ 10 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước, giá bán ra giảm nhẹ 10 đồng và được niêm yết ở mức 22.800 đồng/USD.

Tỷ giá USD ngày 28/12 tại Ngân hàng MB Bank được niêm yết giá mua vào ở mức 22.710 đồng/USD đôi thay đổi so với chốt phiên ngày hôm qua, giá bán ra cũng được niêm yết ở mức 22.800 đồng/USD không đổi nhiều.

Tỷ giá USD tự do ngày 28/12 tại thị trường Hà Nội giảm giá mua 20 đồng và được niêm yết ở mức 23.100 đồng/USD, giá bán ra cũng giảm 20 đồng và được niêm yết ở mức 23.150 đồng/USD.

Tin nên đọc:Tin khác