ADB là gì?

Thứ tư, 25/03/2020, 22:34 PM

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cung cấp tín dụng và hỗ trợ kỹ thuật để giúp các nước châu Á xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế & xã hội.

ADB là gì? Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cung cấp tín dụng và hỗ trợ kỹ thuật để giúp các nước châu Á xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế & xã hội.

ADB là gì? Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cung cấp tín dụng và hỗ trợ kỹ thuật để giúp các nước châu Á xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế & xã hội.

ADB là gì?

ADB là viết tắt của Asian Development Bank – tên tiếng Anh của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Ngân hàng Phát triển Châu Á được thành lập vào năm 1966, có trụ sở chính tại Manila, Philippines.

Từ 31 thành viên khi thành lập vào năm 1966, ADB đã phát triển với 68 thành viên, trong đó 49 thành viên ở châu Á và Thái Bình Dương và 19 bên ngoài.

Mục tiêu của ADB là gì?

Ngân hàng này có mục tiêu vì một châu Á thịnh vượng, bao trùm, kiên cường và bền vững, duy trì các nỗ lực xóa đói nghèo trong khu vực. 

Mặc dù có nhiều thành công nhưng châu Á vẫn là nơi có một phần lớn người nghèo trên thế giới: 264 triệu người sống với mức dưới 1,90 USD một ngày và 1,1 tỷ người dưới 3,20 USD một ngày.

ADB hỗ trợ các thành viên và đối tác của mình bằng cách cung cấp các khoản vay, hỗ trợ kỹ thuật, tài trợ và đầu tư vốn để thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội.

ADB tối đa hóa tác động phát triển bằng cách tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại chính sách, cung cấp dịch vụ tư vấn và huy động các nguồn tài chính thông qua các hoạt động đồng tài trợ có khai thác các nguồn tín dụng chính thức, thương mại và xuất khẩu.

Lịch sử ra đời ADB là gì?

ADB đã được hình thành vào đầu những năm 1960 với tư cách là một tổ chức tài chính châu Á và thúc đẩy tăng trưởng, hợp tác kinh tế tại một trong những khu vực nghèo nhất thế giới.

Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng đầu tiên về Hợp tác kinh tế châu Á do Ủy ban Kinh tế Liên Hiệp Quốc về Châu Á và Viễn Đông tổ chức năm 1963 đã đặt ra tầm nhìn đó.

Trong những năm 1960, ADB tập trung nhiều hỗ trợ sản xuất lương thực và phát triển nông thôn.

Bài liên quan