| Hà Nội /

Chương trình giảm tải môn Công nghệ 6 chính thức của Bộ Giáo dục

Chương trình giảm tải môn Công nghệ 6 chính thức của Bộ Giáo dục có tích hợp một số bài vào cùng một chủ đề cũng như lược bỏ một số phần.

Chương trình giảm tải môn Công nghệ 6 chính thức của Bộ Giáo dục chương III.

Chương trình giảm tải môn Công nghệ 6 chính thức của Bộ Giáo dục chương III.

Chương trình giảm tải môn Công nghệ 6 chính thức của Bộ Giáo dục chương III và chương IV.

Chương trình giảm tải môn Công nghệ 6 chính thức của Bộ Giáo dục chương III và chương IV.

Chương trình giảm tải môn Công nghệ 6 chính thức của Bộ Giáo dục học kì II năm học 2019-2020 được đưa ra trong bối cảnh quá trình dạy học bị gián đoạn vì Covid-19.

Dưới đây là chi tiết chương trình giảm tải môn Công nghệ 6 chính thức của Bộ Giáo dục:

Chương III. NẤU ĂN TRONG GIA ĐÌNH

Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm

Mục I. Phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt  (Tiểu mục 1b; 4a): Không dạy

Mục I. Phương pháp chế biến thựcphẩm có sử dụng nhiệt (Tiểu mục 1a; 1c; 4b; 4c): Tự học có hướng dẫn.

Bài 19. Thực hành: Trộn dầu giấm Rau xà lách và Bài 20. Thực hành: Trộn hỗn hợp Nộm rau muống: Hai bài tích hợp thành một chủ đề.

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình (Cả bài): Khuyến khích học sinh tự đọc.

Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn

Mục III. Chế biến món ăn: Không dạy.

Mục IV. Bày bàn và thu dọn sau khi ăn: Tự học có hướng dẫn.

Mục I, II: Tích hợp với bài 23.

Bài 23. Thực hành: Xây dựng thực đơn: Tích hợp với bài 22.

Bài 24. Thực hành: Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả: Khuyến khích học sinh tự đọc và thực hành ở nhà.

Bài: Ôn tập:  Hướng dẫn học sinh tự ôn tập.

Chương IV.THU, CHI TRONG GIA ĐÌNH

- Bài 25. Thu nhập của gia đình- Bài 26. Chi tiêu trong gia đình- Bài 27. Thực hành: Bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình: Tích hợp thành một chủ đề.

Bài liên quan