| Hà Nội /

Chương trình giảm tải môn Ngữ Văn lớp 9 chính thức của Bộ Giáo dục

Chương trình giảm tải môn Ngữ Văn lớp 9 chính thức của Bộ Giáo dục sẽ bao gồm nhiều phần được lược đi hoặc khuyến khích học sinh tự làm.

Chương trình giảm tải môn Ngữ Văn lớp 9 chính thức của Bộ Giáo dục vừa được công bố. Ảnh: Tạp chí Giao thông.

Chương trình giảm tải môn Ngữ Văn lớp 9 chính thức của Bộ Giáo dục vừa được công bố. Ảnh: Tạp chí Giao thông.

Chương trình giảm tải môn Ngữ Văn lớp 9 chính thức của Bộ Giáo dục vừa được công bố trong chương trình giảm tải môn Ngữ Văn THCS.

Theo đó, nhiều bài được đưa vào mục khuyến khích học sinh tự đọc tự làm như bài: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (trích), Con cò, Bến quê (trích)...

Những bài được gộp lại, giảm tải. Ví dụ cả hai bài Rô- bin- xơn ngoài đảo hoang (trích Rô-bin-xơn Cru-xô) sẽ tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung đọc hai văn bản; trả lời các câu hỏi 3, 4 phần Đọc – hiểu văn bản Rô-bin- xơn ngoài đảo hoang, câu hỏi 1 phần Đọc – hiểu văn bản Con chó Bấc; phần Ghi nhớ ở cả hai bài.

Phần luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ sẽ không dạy.

Nhiều bài tổng kết, luyện tập cũng khuyến khích học sinh tự làm.

Dưới đây là chi tiết chương trình giảm tải môn Ngữ Văn lớp 9 chính thức của Bộ Giáo dục:

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Chương trình giảm tải các cấp được đưa ra khi dịch Covid-19 vẫn đang phức tạp và các em học sinh chưa thể đi học trở lại.

Bài liên quan