| Hà Nội /

Chương trình giảm tải môn Tiếng Anh lớp 9 chính thức của Bộ Giáo dục

Chương trình giảm tải môn Tiếng Anh lớp 9 chính thức của Bộ Giáo dục vừa được công bố khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến bất thường. Trong đó có nhiều phần bị lược hẳn.

Chương trình giảm tải môn Tiếng Anh lớp 9 chính thức của Bộ Giáo dục.

Chương trình giảm tải môn Tiếng Anh lớp 9 chính thức của Bộ Giáo dục.

Chương trình giảm tải môn Tiếng Anh lớp 9 chính thức của Bộ Giáo dục có nhiều phần bị bỏ hẳn. 

Cụ thể, chương trình giảm tải môn tiếng Anh lớp 9 như sau:

1. UNIT 6: THE ENVIRONMENT

Phần LISTEN không dạy. Phần WRITE khuyến khích học sinh tự học.

2. UNIT 7: SAVING ENERGY

Phần LISTEN không dạy. Phần WRITE khuyến khích học sinh tự học

3. UNIT 8: CELEBRATIONS

Phần LISTEN không dạy. Phần WRITE khuyến khích học sinh tự học

4. UNIT 9: NATURAL DISASTERS

Phần SPEAK AND LISTEN không dạy. Phần LANGUAGE FOCUS EX2, EX3. EX4 không dạy.

5. UNIT 10: LIFE ON OTHER PLANETS.

Phần SPEAK AND LISTEN không dạy. Phần READ: PART A không dạy. Phần WRITE khuyến khích học sinh tự học.

Chương trình giảm tải môn Tiếng Anh lớp 9 chính thức của Bộ Giáo dục dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Căn cứ vào hướng dẫn, người đứng đầu các cơ sở giáo dục trung học, các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

Bài liên quan