Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 18/07/2020, 09:49 AM

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi đã được giải chi tiết. Mời bạn đọc quan tâm theo dõi và tham khảo đáp án dưới đây.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi

Theo lịch đã phổ biến, hôm nay 18/7, học sinh tỉnh Quảng Ngãi bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020 - 20201.

Cụ thể, sáng nay học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020 - 20201 của tình Vĩnh Phúc bước vào môn thi Tiếng Anh. 

Trước đó, hôm qua các em đã hoàn tất thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin và nghe phổ biến quy chế thi vào lớp 10 năm 2020. 

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi

12. We will use wind as an  _______ friendly energy source.

A. environment        B. environmental          C. environmentally   D. environmentalist

13. They ________ each other since they were at university

A. know                   B. are knowing           C. knew                  D. have

Empty
Empty
Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 

Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Quảng Ngãi 2020

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Quảng Ngãi 2020

Bài liên quan