Đề thi Quốc gia THPT 2022 môn Địa Lý mã đề 322 và đáp án

Thứ sáu, 08/07/2022, 09:23 AM

Đề thi Quốc gia THPT 2022 môn Địa Lý mã đề 322 và đáp án được cập nhật nhanh nhất. Mời độc giả cập nhật và theo dõi dưới đây.

Đề thi Quốc gia THPT 2022 môn Địa Lý mã đề 322 và đáp án

Đề thi Quốc gia THPT 2022 môn Địa Lý mã đề 322 và đáp án

Đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Địa Lý mã đề 322 và đáp án

Sáng nay (8/7), thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2022 sẽ làm bài thi tổ hợp Khoa học xã hội môn Lịch Sử, Địa Lý và Giáo Dục Công Dân với thời gian mỗi bài là 50 phút.

Môn Địa Lý - kỳ thi Quốc gia THPT 2022 được thi dưới hình thức trắc nghiệm. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ra đề thi theo nội dung chương trình học, bám sát cấu trúc, mức độ đề thi của kỳ thi THPT quốc gia 2022.

Qua phân tích số liệu đăng ký dự thi cho thấy: Tổng số thí sinh tự do: 58.797 (chiếm 5,87%); tổng số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT: 103.374 (chiếm 10,33%).

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển sinh: 38.108 (chiếm 3.81%). Tổng số thí sinh đăng ký dự thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển sinh: 859.531 (chiếm 85.87%).

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp KHTN là 319.676 (chiếm 31,94%). Tổng số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp KHXH là 555.813 (chiếm 55,53%).

Dưới đây là đề thi Quốc gia THPT 2022 môn Địa Lý mã đề 322 và đáp án.

Đề thi Quốc gia THPT 2022 môn Địa Lý mã đề 322:

Cập nhật

Gợi ý đáp án đề thi Quốc gia THPT 2022 môn Địa Lý mã đề 322:

Cập nhật

Trên đây là đề thi Quốc gia THPT 2022 môn Địa Lý mã đề 322 và đáp án mời quý bạn đọc theo dõi.