| Hà Nội /

Ngày 21/10 sẽ khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Theo nội dung văn bản số 3061/TTKQH-TH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, khai mạc ngày 21/10 và dự kiến bế mạc 21/11/2019.

ngay-2110-se-khai-mac-ky-hop-thu-8-quoc-hoi-khoa-xiv
Tại phiên họp thứ 37 (tháng 9/2019) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Quochoi.vn

Trước đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có văn bản số 3087/TTKQH-TT gửi các cơ quan báo chí về việc công bố Nghị quyết số 774/2019/UBTVQH14 ngày 20-9-2019 về Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua.

Theo Nghị quyết số 774 này, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo quy trình tại một kỳ họp Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Như vậy, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, dự kiến sẽ có 7 Luật được thông qua, bao gồm:

- Bộ luật Lao động (sửa đổi);

- Luật Chứng khoán (sửa đổi);

- Luật Lực lượng dự bị động viên;

- Luật Thư viện;

- Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi);

- Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (sửa đổi).

Cũng theo nội dung của Nghị quyết 774, kỳ họp thứ 8 còn dự kiến thông qua Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước.

Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 78/2019/QH14, điều chỉnh thời gian trình các dự án sau đây:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (chuyển từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, thông qua tại kỳ họp thứ 9);

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) (chuyển từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, thông qua tại kỳ họp thứ 10);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (chuyển từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, thông qua tại kỳ họp thứ 10).