Phê duyệt phương án cầu "Hà Nội không giới hạn" hơn 8.600 tỷ đồng bắc qua sông Hồng

Thứ hai, 05/09/2022, 08:36 AM

UBND TP Hà Nội đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng theo đúng quy định. Tổng mức đầu tư khoảng hơn 8.600 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố tổ chức, được Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo đánh giá, xếp hạng.

Kết quả thi tuyển thể hiện, phương án đạt giải nhất có thiết kế "Hà Nội không giới hạn" (Infinity Hanoi) được chọn làm phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo.

hn