| Hà Nội /

Quy định về thưởng tết cho công nhân 2016

Quy định về thưởng tết cho công nhân 2016 là vấn đề mà nhiều người lao động cần biết bởi nó không chỉ là quyền lợi mà còn sự tri ân dành cho người lao động sau cả một năm cống...

Quy định về thưởng tết cho công nhân 2016 là vấn đề mà nhiều người lao động cần biết bởi nó không chỉ là quyền lợi mà còn sự tri ân dành cho người lao động sau cả một năm cống hiến và làm việc vất vả của họ, là động lực để họ tiếp tục cống hiến hăng say hơn.

Quy định về thưởng tết cho công nhân 2016

Tiền thưởng tết âm lịch cho công nhân cũng được pháp luật quy định rõ ràng. Theo đó, tại Bộ luật Lao động 2012 đã quy định tiền thưởng tết âm lịch cho công nhân sẽ dựa trên cơ sở thỏa thuận của người sử dụng lao động với người lao động thông qua hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể.

Trong đó quy chế thưởng sẽ được quyết định bởi người sử dụng lao động và sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở phải được công bố công khai tại nơi làm việc.

Quy định về thưởng tết cho công nhân 2016

Quy định về thưởng tết cho công nhân 2016

Như vây có nghĩa rằng việc trả tiền thưởng tết âm lịch chỉ là động viên, khuyến khích cho các công nhân để học gia tăng sản xuất cũng như là tri ân sau một năm làm việc chăm chỉ của họ chứ không phải quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện.

Bên cạnh đó, thời gian để được tính thưởng tết cũng tùy thuộc vào quy định của từng doanh nghiệp. Cũng có doanh nghiệp căn cứ vào hợp đồng lao động hoặc có cộng dồn thời gian học việc, thử việc… của các công nhân.

Còn theo Điều 103 thì tiền thưởng tết là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc của người lao động và kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm. Điều đó có nghĩa rằng nếu người lao động không hoàn thành công việc của năm hoặc trong trường hợp doanh nghiệp bị thua lỗ thì người lao động có thể không được nhận tiền thưởng tết.

Quy định về thưởng tết cho công nhân 2016 theo Điều 103:

1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Quy định về thưởng tết cho công nhân 2016 dựa vào các căn cứ sau:

- Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Tiền thưởng tết sẽ phụ thuộc vào lợi nhuận, chỉ tiêu kinh doanh sản xuất mà doanh nghiệp đạt được. Vì vậy mức thưởng của doanh nghiệp theo từng năm cũng không giống nhau.

Quy định về thưởng tết cho công nhân 2016 một

Quy định về thưởng tết cho công nhân 2016 phụ thuộc vào nhiều yếu tố

- Phụ thuộc người lao động: Tiền thưởng tết cũng phụ thuộc vào mức độ hoàn thành công việc, thái độ làm việc của từng người lao động. Các doanh nghiệp xem xét vào điều đó quyết định các mức thưởng cho từng người lao động.

- Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp còn căn cứ vào thời gian gắn bó, làm việc lâu dài, sự cống hiến của người lao động với doanh nghiệp để có mức thưởng tết phù hợp với năng lực, công sức của người lao động đó.