UBND TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực

Thứ tư, 07/09/2022, 18:39 PM

UBND TP.HCM sẽ cùng VNPT đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh cho kỳ vọng sẽ tạo ra sự phát triển vượt bậc, đột phá giai đoạn 2022 - 2025.

Theo đó, VNPT và UBND TP.HCM sẽ phối hợp triển khai hợp tác, bên cạnh tăng cường chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng số bền vững hơn. Các nền tảng dùng chung, đảm bảo an toàn an ninh thông tin và hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực CNTT cho tương lai cũng được chú trọng trong lần hợp tác này.

Cùng với chính quyền số, VNPT cũng sẽ xây dựng, triển khai các hệ thống chỉ đạo điều hành thông minh cho chính quyền số xuyên suốt từ Thành phố đến các quận huyện, Thành phố Thủ Đức.

ubnd-tp-hcm-day-manh-chuyen-doi-so-tren-nhieu-linh-vuc

VNPT cũng sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Sở Thông tin truyền thông TP.HCM để xây dựng, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống số của chính quyền.

Song song đó, VNPT cam kết sẽ đẩy mạnh xây dựng hạ tầng viễn thông di động, Internet tốc độ cao, hạ tầng 4G/5G để tạo nền móng sẵn sàng cho chuyển đổi số các ngành kinh tế của thành phố.

Đặc biệt, Hệ sinh thái chuyển đổi số oneSME của VNPT sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của thành phố tiếp cận rất nhanh các sản phẩm dịch vụ, công nghệ số mới nhất nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế hội nhập.