Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca tử vong do COVID-19

Thứ sáu, 02/09/2022, 19:30 PM

Từ 17h30 ngày 01/9 đến 17h30 ngày 02/9, Việt Nam ghi nhận 1 ca tử vong do COVID-19.

- Từ 17h30 ngày 01/9 đến 17h30 ngày 02/9 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Hà Nội.

 

 

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.118 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).