Hà Nội yêu cầu giải trình tự gen, phát hiện sớm biến thể mới của SARS-CoV-2

Thứ ba, 23/08/2022, 09:59 AM

Để chủ động phòng chống dịch Covid-19 an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) cùng cơ sở y tế thu thập mẫu bệnh phẩm, giải trình tự gen, xác định, phát hiện sớm các biến thể mới nguy hiểm của virus SARS-CoV-2.

Sở Y tế Hà Nội đã có Công văn số 3689/SYT-NVY về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến mới phức tạp. Số mắc gia tăng với sự xuất hiện nhiều ca mắc biến thể phụ mới của chủng Omicron như BA.04, BA.05... có khả năng Iây lan mạnh. Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế tại Công văn số 845/DP-DT ngày 30/7/2022 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 917/DP-DT ngày 15/8/2022 về việc tăng cường công tác quản lý báo cáo trường hợp mắc Covid-19. Để tiếp tục chủ động phòng chống dịch Covid-19 an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, Sở Y tế yêu cầu CDC Hà Nội phối hợp với Trung tâm y tế (TTYT) các quận, huyện, thị xã, cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) trên địa bàn TP tiếp tục triển khai tốt công tác giám sát phát hiện bệnh nhân mắc Covid-19. Thu thập mẫu bệnh phẩm, giải trình tự gen để xác định, phát hiện sớm các biến thể mới nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 theo hướng dẫn cùa Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn tuyến trên.

CDC Hà Nội thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác thống kê, báo cáo các trường hợp mắc Covid-19 tại các TTYT, cơ sở KCB, xét nghiệm trên địa bàn TP. Rà soát, tổng hợp, báo cáo kịp thời các ca bệnh, tránh để xảy ra tình trạng không báo cáo kịp thời, dẫn tới việc phải báo cáo bổ sung ca mắc với số lượng lớn. Đặc biệt không phản ánh đúng, kịp thời tình hình, xu hướng của dịch, gây khó khăn trong việc nhận dịnh, dự báo, đánh giá tình hình dịch, tiếp tục thực hiện khai báo, lấy mã số bệnh nhân trên hệ thống cấp mà số tự động của Bộ Y tế ngay sau khi có kết quả xét nghiệm phát hiện trường hợp mắc Covid-19.

Bám sát diễn biến dịch, thường xuyên đánh giá tình hình, nguy cơ dịch, kịp thời tham mưu cho Sở Y tế các văn bàn báo cáo, tham miru UBND Thành pho, chi đạo các đơn vị trong ngành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch, điều kiện của TP.

Tăng cường giám sát, đôn đốc việc triển khai công tác tiêm chúng vaccine phòng Covid-19, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ theo chỉ đạo cùa Chính phủ, Bộ Y tế, UBND TP; kịp thời tham mưu cho Sở Y tế các giải pháp thúc đẩy tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình triển khai công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.

TTYT quận, huyện, thị xã phối hợp với Phòng Y tế tham mưu cho UBND quận, huyện, thị xã phối hợp chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, các đơn vị tăng cường công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân thuộc đối tượng tiêm chủng trên địa bàn quản lý theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND TP, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ.

Các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, theo dõi, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại nhà. Kịp thời phát hiện các trường hợp chuyển nặng, thực hiện chuyển tuyến điều trị. Chủ động bố trí đầy dù thuốc, vật tư, nhân lực... đảm bảo công tác quản lý, thu dung, điều trị bệnh nhân trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế tới mức thấp nhất tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng, tử vong.

Chủ động triển khai tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó, triển khai tốt công tác giám sát phát hiện bệnh nhân mắc Covid-19. Tăng cường triển khai công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, các cơ sở KCB phối hợp với CDC Hà Nội, TTYT quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai công tác giám sát phát hiện, thu thập mẫu bệnh phẩm để giải trình tự gen các trường hợp mắc Covid-19 tới khám và điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngoài ra, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở thực hiện tốt công tác thu dung, quản lý, điều trị bệnh nhân mắc Covid, thường xuyên theo dõi, phát hiện các dấu hiệu chuyển nặng, kịp thời điều trị nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ chuyển nặng, tử vong.