Infographic: Hà Nội giải quyết việc làm cho 153.523 lao động

Thứ tư, 24/08/2022, 11:06 AM

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thị trường lao động việc làm trong 8 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tiếp tục duy trì đà phục hồi. Thành phố đã giải quyết việc làm cho 153.523 lao động, đạt 96% kế hoạch năm 2022.