| Hà Nội /

Lãi suất tiền gửi ngân hàng Vietcombank mới nhất

Cập nhật mới nhất về mức lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Vietcombank 2020, cách tính lãi và thủ tục cần thiết để gửi tiết kiệm.

photo-1-1575272518871877476779

Lãi suất gửi tiết kiệm của Vietcombank mới nhất

Sản phẩm gửi tiết kiệm của ngân hàng Vietcombank có 2 loại là tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn với 2 loại đối tượng khác nhau là cá nhân và doanh nghiệp. Dưới đây là bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Vietcombank mới nhất được cập nhật mới nhất:

Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Vietcombank 2020

Lãi suất tiết kiệm

Kỳ hạn VND EUR USD
  Tiết kiệm Tiết Kiệm Tiết kiệm
Không kỳ hạn 0.10% 0% 0%
7 ngày 0.50% 0.00% 0%
14 ngày 0.50% 0.00% 0%
1 tháng 4.30% 0.00% 0%
2 tháng 4.30% 0.00% 0%
3 tháng 4.80% 0.00% 0%
6 tháng 5.30% 0.00% 0%
9 tháng 5.30% 0.00% 0%
12 tháng 6.80% 0.00% 0%
24 tháng 6.80% 0.00% 0%
36 tháng 6.80% 0.00% 0%
48 tháng 6.80% 0.00% 0%
60 tháng 6.80% 0.00% 0%

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn VND EUR USD
Tiền gửi có kỳ hạn      
1 tháng 4.30% 0.00% 0%
2 tháng 4.30% 0.00% 0%
3 tháng 4.8% 0.00% 0%
6 tháng 5.30% 0.00% 0%
9 tháng 5.30% 0.00% 0%
12 tháng 6.80% 0.00% 0%
24 tháng 6.80% 0.00% 0%
36 tháng 6.80% 0.00% 0%
48 tháng 6.80% 0.00% 0%
60 tháng 6.80% 0.00% 0%

Lãi suất tiền gửi trực tuyến

Kỳ hạn VND EUR USD
Tiền gửi trực tuyến      
14 ngày 0.50%    
1 tháng 4.30%    
3 tháng 4.80%    
6 tháng 5.30%    
9 tháng 5.30% 0% 0%
12 tháng 6.80% 0% 0%
24 tháng 6.80% 0% 0%
Tất toán trước hạn (kỳ hạn 14 ngày) 0% 0% 0%
Tất toán trước hạn (kỳ hạn 1 tháng trở lên) 0.10% 0% 0%

Vietcombank quy định mức lãi suất cao nhất là 6,80%/ năm đối vói tiền VNĐ và 0,00% đối với tiền EUR  với tiền gửi có kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng. Kỳ hạn càng dài thì lãi suất càng cao.

Đối với kỳ hạn ngắn theo ngày mức lãi suất không nhiều chỉ 0,5% với tiền VNĐ và  kỳ hạn 7 ngày và 14 ngày . Với các kỳ hạn trong 1 tháng, 2 tháng mưc lãi suất là 4,30%. Từ kỳ hạn 3 tháng trở lên, mức lãi suất biến động từ 4,80% đến 6,80% với tiền VNĐ và 0,00% đối với tiền EUR.

Quý khách có thể tự tính mức tiền lãi nhận được khi gửi tiết kiệm tại Techcombank với cách tính sau:

Với lãi suất thời hạn ngày:Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất(%năm) x Số ngày gửi/360

Với lãi suất tính theo thời hạn tháng:Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất(%năm)/12 x Số tháng gửi

Do đó số tiền lãi hàng tháng khách hàng nhận được sẽ là :Tiền lãi hàng tháng = Số tiền gửi x Lãi suất (%năm)/12

Lãi suất tiền gửi ngân hàng Vietcombank, các sản phẩm tiết kiệm Vietcombank, lợi ích khi gửi tiền Vietcombank

Để tối ưu khả năng sinh lời trên số tiền gửi tiết kiệm của mình, khách hàng có thể lựa chọn một trong số những gói sản phẩm sau:

Tiết kiệm lãi trả sau: Loại tiền gửi: VND, USD, EUR, GBP, AUD và ngoại tệ khác quy định từng thời kỳKỳ hạn gửi tiền: linh động, tối đa không quá 60 thángHình thức nhận lãi: cuối kỳTính năng: được tự động gia hạn kỳ hạn mới nếu khách hàng không đến lĩnh lãi và gốc vào ngày đến hạn.Khách hàng được quyền chuyển nhượng sổ tiết kiệm và sử dụng để làm tài sản đảm bảo vốn vay. 

Tiết kiệm lãi trả trước: Loại tiền gửi: VND< USD, EUR Kỳ hạn gửi tiền: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 24 thángPhương thức trả lãi: đầu kỳTiện ích: được nhận lãi ngay khi gửi tiền, được ủy quyền và chuyển nhượng sổ tiết kiệm, chuyển khoản và sử dụng sổ tiết kiệm làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay. 

Tiết kiệm tính lãi định kỳ: Loại tiền: VND, USD, EUR Số tiền gửi tối thiểu: 30.000.000 VND/ 2.000 USD/ 2.000 EUR. Kỳ hạn: 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 60 tháng.Thời gian nhận lãi: hàng tháng/ quý.Tiện ích: được lựa chọn hình thức nhận lãi bằng tiềng mặt hoặc chuyển vào tài khoản, được tham gia nhiều chương trình khuyến mại ưu đãi của Vietcombank 

Tiết kiệm tự động: Loại tiền: VND, USD Số tiền chuyển: tối thiểu 1.000.000 VND / 100 USDKỳ hạn gửi tiền: Tối đa 60 tháng.Tài khoản nguồn dùng để trích nợ số tiền chuyển: tài khoản tiền gửi thanh toán hoặc tài khoản chuyên dùng huy động tiết kiệm không kỳ hạn.Tài khoản tiết kiệm tự động: TK tiền gửi/tiết kiệm có kỳ hạn.Tiện ích: có thể rút vốn trước hạn khi cần. 

Tiền gửi trực tuyến: Loại tiền gửi: VND.Tài khoản nguồn để trích tiền: tài khoản thanh toán không kỳ hạn loại tiền VND, USD, EUR.Số tiền gửi tối thiểu: 3.000.000 VND.Kỳ hạn: 14 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 24 tháng.Phương thức nhận lãi: có hai hình thuwcsa là tự động chuyển lãi vào tài khoản thanh toán hoặc lãi nhận gốc. 

Ngoài ra Vietcombank còn có các sản phẩm tiết kiệm như tiền gửi trực tuyến, tích lũy kiều hối, Tiết kiệm tự động, tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ, tiết kiệm trả lãi trước, tiết kiệm thường...

Bài liên quan